Branice tu zaczyna się Polska

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III"

Opole, 16 września 2020r.

 

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa opolskiego

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w zakładce REGION.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 28 września do 9 października br. Wnioski można przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14;
45-082 Opole

na skrzynkę ePuap: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej na terenie urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 (wejście od Ostrówka),
45-082 Opole

W związku z sytuacją epidemiczną proszę kontakt osobisty z pracownikami departamentu ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane (Decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 77 44 67 830, 77 44 67 831 lub 77 44 67 837.

 

Z poważaniem
DYREKTOR
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy

 

 

Wspieramy_najlepszych_2020_plakat.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev