Branice tu zaczyna się Polska

2020-10-23 - BG.6870.11.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 23.10.2020r.

 

BG.6870.11.2020.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 188/1

OP1G/00040659/3

0,4000 ha Branice

(P)MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, UP – teren zabudowy usług publicznych

Działka o korzystnym kształcie. Posiada klasoużytek RII, przeznaczona na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 220,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 59/1

OP1G/00023927/8

0,8866 ha

Dzbańce

(S) RMM -obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem,

R- obszary rolne

Działka o klasoużytkach PsIV i RIIIa, kształt korzystny. Przeznaczona na użytkowanie rolne.

Czynsz roczny 405,19 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 674/16 z budynkiem niemieszkalnym

 

OP1G/00025201/7

0,0829 ha

Włodzienin Kolonia

(S) RMM -obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem,

 

Działka zabudowana niewielkim budynkiem dawnej hydroforni . Kształt korzystny , regularny czworokąt , rzeźba terenu zróżnicowana , w części znacznie pochyła. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna. Stan techniczny budynku – średni, stopień zużycia technicznego budynku wynosi 50%.

21 010,00 zł + Vat według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 03.12.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 12.11.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev