Branice tu zaczyna się Polska

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na udzielania dotacji celowej na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska

Branice, dnia 09-11-2020r.

 

 

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW
na udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska

w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice na 2020 rok

 

Wójt Gminy Branice ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice

Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 10 listopada 2020 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Wnioski można składać w formie papierowej  w Urzędzie Gminy Branice (do skrzynki podawczej) w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 17.00 - poniedziałek, od 7.30 do 15.30 wtorek – czwartek i od 7.30 do 14.00 - poniedziałek piątek; przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej, poprzez platformę e-puap.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a umowy na udzielenie dotacji zawierane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2020.

Dotacja może być udzielona do wysokości 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu nowego kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem, ale nie więcej niż 3000,00 zł.

Wnioski są do pobrania w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej www.branice.pl.

Dodatkowe informacje nt. naboru można uzyskać pod nr tel. 77/4868250 wew. 34

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Do pobrania

1. Regulamin - PDFUchwała RG-Branice nr XXVI-272-17 - regulamin.pdf (225,51KB)

2. Zmiana regulaminu - PDFUchwała RG-Branice nr XVII-150-19 - zmiana regulaminu.pdf (94,82KB)

3. Wniosek - PDFWniosek.pdf (64,71KB), DOCWniosek.doc (56,50KB)

4. Oświadczenie wykonawcy - PDFOświadczenie wykonawcy.pdf (34,26KB), DOCOświadczenie wykonawcy.doc (23,50KB)

5. Oświadczenie o likwidacji - PDFOświadczenie o likwidacji.pdf (46,74KB), DOCOświadczenie o likwidacji.doc (27,50KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev