Branice tu zaczyna się Polska

Zwrot podatku akcyzowego

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur oraz oświadczeniem o pomocy de minimis (jeżeli istnieje konieczność zwrotu faktur również krótką informację z tym związaną) należy dostarczać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach lub wrzucać do skrzynki nadawczej umieszczonej przed głównym wejściu do budynku Urzędu w zaklejonej kopercie. W sytuacji stwierdzenia braków w złożonym wniosku pracownicy UG będą kontaktować się indywidualnie z wnioskodawcą.

Wszystkie formularze dostępne są przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy oraz zostały załączone do niniejszej informacji.

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 77/4868228, 77/4868232 w. 29.

Podjęte kroki mają na względzie utrzymanie ciągłej pracy urzędu, w tym realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Liczymy na Państwa zrozumienie, ponieważ nasze działania są spowodowane wyłącznie troską o nasze wspólne zdrowie.

 

Sebastian Baca

Wójt Gminy Branice

 

Załączniki

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev