Branice tu zaczyna się Polska

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU

zaprasza uczniów szkół podstawowych, mieszkających na terenach wiejskich, do  wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem:

Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym - od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zebrane prace będą podlegać ocenie przez Komisje Konkursowe. Wszystkie szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie prosimy o kontakt z najbliższą placówką KRUS, w której otrzymają wszystkie informacje na temat konkursu. Prace konkursowe do jednostki terenowej Kasy zgłasza  za zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu prac do jednostki KRUS).

Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Kasy  www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Dla laureatów, jak co roku,  przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Opracowała :

Roksana Bernaś

Inspektor

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych mieszkające
na terenach wiejskich do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu,
oraz życzymy ogromnej pomysłowości i kreatywności w sporządzaniu prac.

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev