Branice tu zaczyna się Polska

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt Opolskie dotacje z PO WERem

Chcesz założyć własną firmę i potrzebujesz środków na jej otwarcie?

W naszym projekcie uzyskasz bezpłatną pomoc szkoleniowo-doradczą i bezzwrotne wsparcie finansowe realizowany na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt Opolskie dotacje z PO WERem realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych mieszkańców województwa opolskiego, w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, a w szczególności osób, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i straciły zatrudnienie w jej wyniku.

 

Uczestnicy:

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zamieszkałych lub uczących się na terenie województwa opolskiego w wieku od 18 do 29 roku życia, którzy zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na Opolszczyźnie, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia i:

 1. straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku wskutek pandemii COVID-19;
 2. są osobami biernymi zawodowo bądź bezrobotnymi;
 3. należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 4. są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamierzającymi podjąć działalność pozarolniczą;
 5. są osobami o niskich kwalifikacjach.

 

Rekrutacja do projektu:

rozpocznie się 19 marca 2021 r. i potrwa do 9 kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona. Możliwe jest przyjęcie 166 Formularzy rekrutacyjnych. 80% uczestników stanowić będą osoby, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 na skutek pandemii. Planowana liczba udzielonych dotacji: 103.

 

W projekcie można otrzymać:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł brutto.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc.

Wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwotach netto.

 

Etapy projektu:

 • Etap l - rekrutacja uczestników do projektu.
 • Etap II -wsparcie szkoleniowo - doradcze.
 • Etap III - przyznanie bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Etap IV-przyznanie Finansowego wsparcia pomostowego.

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty, Regulamin rekrutacji i Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz terminy realizacji poszczególnych etapów znajdują się na stronie projektu www.dotacjepower.wup.opole.pl.

 

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • Osobiście, bądź przez pośrednika w biurze projektu
 • za pośrednictwem poczty, bądź kuriera na adres 45-331 Opole, ul. Rejtana 5
 • w drodze elektronicznej, w formie skanów dokumentów.

telefon: 77 44 17 090
e-mail:

 

Mapa dotacji1.jpeg Mapa dotacji2.jpeg

www.dotacjepower.wup.opole.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev