Branice tu zaczyna się Polska

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego

 

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu
do usługi

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach

Poradnictwo rodzinne

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 87 73

Fax 77 485 87 73 wew. 23

poniedziałek- piątek

7.00-15.00

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

2.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół działań interdyscyplinarnych
na rzecz osób
i rodzin będących

w stanie kryzysu

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 08 17 interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

poniedziałek 7.00-15.00

wtorek 12.00-20.00

środa-piątek 7.00-15.00

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

3.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Głubczycach

Poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne

Ul. Raciborska 17

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 29 95

pppglubczyce@op.pl

poniedziałek- piątek

8.00-15.00

Dzieci i młodzież ucząca się, rodzice, nauczyciele, opiekunowie prawni

4.

NZOZ

INTER-MED Poradnia Leczenia Uzależnień

w Głubczycach

Pomoc osobom uzależnionym, rodzinom, ofiarom przemocy, osobom stosującym przemoc

Ul. Sienkiewicza 1

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 01 94

poniedziałek,
wtorek, czwartek

16.00-20.00

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

5.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zapewnienie przepływu informacji

Ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

W godzinach pracy

Starostwa Powiatowego w Głubczycach:

730-1530

Tel. 77 405 36 60

Fax 77 405 36 61

Po godzinach pracy

Starostwa Powiatowego w Głubczycach
oraz w dni wolne:

Tel. 722 392 885

Całodobowo

Świadek zdarzenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji
dot. zarządzania kryzysowego

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Głubczycach

Pomoc społeczna

Ul. Pocztowa 6A

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 29 22 lub 77 485 85 15

Fax 77 485 29 22 wew. 37

ops@glubczyce.ops.com.pl

poniedziałek 7.30-16.00

wtorek-czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.00

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Baborowie

Pomoc społeczna

Ul. Ratuszowa 35

48-120 Baborów

Tel. 77 403 69 36 lub 77 403 69 37

Fax 77 47 11 081

E-mail: ops@baborow.pl

poniedziałek-piątek

7.00-15.00

Mieszkańcy Gminy Baborów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Branicach

Pomoc społeczna

Ul. Główna 61

48-140 Branice

(budynek Policji)

Tel. 798 164 605

Tel. 781 970 500 (Kierownik)

opsbranice@post.pl

poniedziałek 7.30-17.00

wtorek-czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

Mieszkańcy Gminy Branice

9.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kietrzu

Pomoc społeczna

Ul. Wojska Polskiego 29

48-130 Kietrz

Tel. 77 485 45 02

mops@kietrz.pl

poniedziałek 7.30-17.00

wtorek-czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

Mieszkańcy Gminy Kietrz

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Głubczycach

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 08 60 lub 77 485 97 87

kaczorowska.beata@glubczyce.pl

Komisja:

środa 10.00-12.00

piątek 10.00-12.00

Dyżury psychoterapeuty:

poniedziałek 16.00-19.30

czwartek 16.00-19.30

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

11.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Baborowie

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Komisja:

Ul. Ratuszowa 2a

48-120 Baborów

(budynek Urzędu Miejskiego)

Terapeuta:

Ul. Rynek 17

48-120 Baborów

Tel. 77 403 69 20 (Komisja)

Tel. 669-125-489 (terapeuta) – czynny

w godzinach dyżuru

Dyżur terapeuty:

środa 15.30-18.00

Mieszkańcy Gminy Baborów

12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Branicach

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Komisja:

Centrum Kultury Wersalka

ul. Kościelna 7a,

48-140 Branice

Tel. 77 486 82 50

Komisja (posiedzenia):

11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05., 07.06., 21.06., 12.07., 09.08., 06.09., 20.09., 11.10., 25.10., 22.11., 06.12., 20.12.2021 r.

17.00-18.30

Mieszkańcy Gminy Branice

13.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Poradnictwo konsumenckie

Ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

Tel. 602 652 674

rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl

środa 11.00-15.30

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

14.

Powiatowy Urząd Pracy

w Głubczycach

Pomoc osobom poszukującym pracy

Ul. Pocztowa 6

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37

Fax 77 485 87 60

opgl@praca.gov.pl

poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

15.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w Głubczycach*

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

(budynek PCPR

w Głubczycach)

Tel. 77 405 36 60

sekretariat@powiatglubczycki.pl

Poniedziałek 11.00-15.00

Wtorek 7.00-11.00

Środa 10.00-14.00

Czwartek 9.00-13.00

Piątek 8.00-12.00

Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez min. 12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

16.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w Kietrzu*

Nieodpłatna pomoc prawna

Ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

(budynek Urzędu Miejskiego w Kietrzu)

Tel. 77 405 36 60

sekretariat@powiatglubczycki.pl

Poniedziałek 13.00-17.00

Wtorek 8.00-12.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 8.00-12.00

Piątek 10.00-14.00

Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez min. 12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

*w okresie pandemii COVID-19 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 

 

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa

 

Numer telefonu

Państwowa Inspekcja Pracy

801 002 006 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

459 599 000 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrum Obsługi Telefonicznej)

22 560 16 00

Narodowy Fundusz Zdrowia

(Telefoniczna Informacja Pacjenta) / Rzecznik Praw Pacjenta

800 190 590

(+48) 22 125 66 00 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

801 055 055 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

Infolinia Konsumencka

801 440 220 lub 22 290 89 16

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Centrum Praw Kobiet

600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”

800 120 002

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki-Narkomania”

800 199 990

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243,
502 473 533

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev