Branice tu zaczyna się Polska

NFZ - Zintegrowany Informator Pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

zip500.jpeg

System składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

W następnych etapach system będzie umożliwiał:

  • obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,
  • zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości,
  • przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia  zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,
  • podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,
  • dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,
  • składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany.
www.nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev