Branice tu zaczyna się Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu - wytyczne dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

pszczoły.jpeg

 

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu
podaje wytyczne dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół.

 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2097);
 • zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną;
 • należy bardzo DOKŁADNIE I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę  na część etykiety dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
 • nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia;
 • nie opryskiwać upraw, na których są kwitnące chwasty;
 • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
 • usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół,
 • w przypadku gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 516)

środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 • sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych
  w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych
  w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin

 

chyba, że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

IZABELA KIK
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev