Branice tu zaczyna się Polska

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na udzielania dotacji celowej na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

na udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice na 2021 rok.

Wójt Gminy Branice ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planujq wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice.

Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2021 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Branice (do skrzynki podawczej) w godzinach urzędowania tj.:

  • od 7.30 do 17.00 - poniedziałek,
  • od 7.30 do 15.30 - wtorek - czwartek
  • od 7.30 do 14.00 - piątek,

przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej, poprzez platformę e-puap.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a umowy na udzielenie dotacji zawierane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2021.

Dotacja może być udzielona do wysokości 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu nowego kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem, ale nie więcej niż:

  • 3.500,00 zł do kotłów gazowych i kotłów na pellet,
  • 2.500,00 zł dla pozostałych kotłów

Wnioski oraz regulamin udzielenia dotacji są do pobrania w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.branice.pl.

Dodatkowe informacje nt. naboru można uzyskać pod nr tel. 77 486 82 50 wew. 34

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

eco-niska-emisja-dotacje.jpeg

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev