Branice tu zaczyna się Polska

Nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV"

Opole, 20 sierpnia 2021r.

 

DEP-II.433.1.17.2021

 

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa opolskiego

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w zakładce REGION.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 13 do 24 września br.

Wnioski można składać:

 • Listownie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Departament Edukacji i Rynku Pracy
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
 • osobiście - do skrzynki podawczej na terenie urzędu:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

W związku z sytuacją epidemiczną proszę kontakt osobisty z pracownikami departamentu ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane (Decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 834, 77 44 67 835 lub 77 44 67 837

 

Dyrektor
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Monika Jurek

 

Wspieramy najlepszych 2021.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev