Branice tu zaczyna się Polska

Dzień otwarty PIIB "Budowa eksploatacja, remont twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa"

Dzień otwarty PIIB "Budowa eksploatacja, remont twojego obiektu - porozmawiaj
o tym z inżynierem budownictwa"

Opolska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa
25.09.2021, godz. 9.00-16.00


Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 25 września 2021 roku na terenie kraju tzw. „Otwarty dzień inżyniera budownictwa” do którego akces zgłosiła także Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Inicjatywa ta została poparta przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na terenie województwa opolskiego patronat honorowy oraz wsparcia udzielili
także:

 • Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła
 • Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Bogdan Zwoliński
 • Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Maciej Stefański
 • Starosta Nyski – Andrzej Kruczkiewicz
 • Starosta Głubczycki – Piotr Soczyński
 • Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki
 • Starosta Opolski - Henryk Lakwa
   

Cel i zakres działań:
Głównym celem zorganizowania akcji Dzień otwarty inżyniera budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont twojego obiektu jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

Planowane działania w ramach „Dnia otwartego” będą otwartą dla społeczeństwa formułą wydarzenia, która pozwalać będzie uzyskać informację
lub odpowiedzi na pytania w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (przyszłych inwestorów, inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowalnych. Ich celem będzie także udzielenie porad, pomocy i informacji mieszkańcom Województwa Opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Indywidualni inwestorzy, na każdym z etapów przygotowania, budowy, użytkowania lub modernizacji obiektu budowlanego często spotykają się
z problemami dotyczącymi dokumentacji projektowej, procedur prawnych, personelu nadzoru, materiałów i technologii. Stąd w dniu 25 września br. inżynierowie należący do Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z w/w problematyką.

Zakres zagadnień do interpretacji przez członków zespołów konsultacyjnych OPL OIIB

lp Zagadnienia
podstawowe
Pakiet tematyczny zagadnień
1 Przygotowanie
procesu budowlanego
Mapa do celów projektowych
Warunki przyłączenia (media, w tym instalacja fotowoltaiczna,
instalacja pomp cieplnych)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Dostęp do drogi publicznej
Uwarunkowanie środowiskowe (wycinka drzew – procedura
uzyskiwania zgody)
2 Dokumentacja
projektowa
Zakres dokumentacji projektowej; dokumentacja dla budynków
jednorodzinnych)
Wymagania zgodnie z ust. prawo bud. (budownictwo
mieszkaniowe/jednorodzinne)
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę (pozwolenia,
zgłoszenia w zależności od specyfiki projektowanego obiektu
budowalnego)
3 Okres realizacji -
budowa
Rozpoczęcie realizacji; zawiadomienia
Obsada kierownika budowy (wymagania wobec, umowa cywilno
prawna), zmiana kierownika budowy
Nadzór inwestorski (zakres obowiązków)
Nadzór autorski (obowiązki)
Zmiany – odstępstwa od projektu budowlanego (istotne i
nieistotne), procedura zamian, rola projektanta
Dziennik budowy – obowiązek prowadzenia, treść wpisów, itp.
Kontrole budowy, strony, prawa kontrolowanego
Wyroby budowlane – świadectwa i certyfikaty
4 Zakończenie budowy Zamknięcie dziennika budowy,
Zgłoszenie do użytkowania (dokumentacja powykonawcza, operat
powykonawczy, media itp.
Odbiór instalacji fotowoltaicznej
Kontrole na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie
5 Rozwiązania
energooszczędne w
budownictwie
mieszkaniowym
(indywidualnym)
Wymagania formalno-prawne
Pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, systemy grzewcze
Systemy ociepleń i dociepleń
Wyroby budowlane – wymagania
6 Przebudowy,
nadbudowy,
rozbudowy obiektów
budowlanych
Definicje, dokumentacja, procedury
Definiowania nazwy przedsięwzięcia
Remonty, wyburzenia, itp.
7 Legalizacje samowoli Legalizacja, a ustawa prawa budowlanego
Procedura legalizacyjna
Obowiązki inwestora
8 Inne zagadnienia Możliwości uzyskania dopłat do energooszczędnych rozwiązań
w budownictwie mieszkaniowym (pompy ciepła, instalacje
fotowoltaiczne
Gospodarowanie wodami deszczowymi, rozwiązania
proekologiczne, sposób zagospodarowania działki, opłaty za
wody deszczowe
Podatek katastralny


Lokalizacja punktów konsultacyjnych


Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powołała pięć zespołów konsultacyjnych. W każdym z punktów konsultacyjnych członkowie/ eksperci OPL OIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. Zespoły konsultacyjne zostaną wsparci przez pracowników powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz ekspertów WFOŚIGW w Opolu:

 • Punkt konsultacyjny – Głubczyce: Lokalizacja - Miejski Ośrodek Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 24; Koordynator Zespołu Jolanta Warczok
 • Punkt konsultacyjny – Kluczbork: Lokalizacja – Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7; Koordynator Zespołu Maciej Czysty
 • Punkt konsultacyjny – Nysa: Lokalizacja – Zespół Szkół Technicznych, ul. Fryderyka Szopena 4; Koordynator Zespołu Andrzej Duda
 • Punkt konsultacyjny – Opole 1: Lokalizacja – Zespół Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II, ul. Niemodlińska 40; Koordynator Zespołu Mariusz Naworski
 • Punkt konsultacyjny – Opole 2: Lokalizacja – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Katowicka 50 (NOT); Koordynator Zespołu Piotr Bajno.

 

Adresy kontaktowe

Koordynator „Dnia otwartego” OPL OIIB – Mieczysław Molencki; m.molencki@opl.piib.org.pl

Adres poczty elektronicznej:

Adres www: www.opl.piib.org.pl/dzien-otwarty

Telefon: 77 441 38 98.

 

PDFDzień-otwarty-PIIB-ulotka.pdf (1,08MB)

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev