Branice tu zaczyna się Polska

Wizyta Wojewody Opolskiego - Bogdana Tomaszka

      W dniu 25.07.2007 r. w Gminie Branice gościliśmy Wojewodę Opolskiego Pana Bogdana Tomaszka. Wizyta związana była z planowanym uruchomieniem przejść granicznych w naszej gminie, poprawą infrastruktury drogowej, utworzeniem parku przemysłowego w Branicach, problemami ochrony zdrowia oraz z wieloma innymi zagadnieniami jakie udało się poruszyć w dyskusji.
 
      Oprócz Pana Wojewody w/w spotkaniu udział wzięli dyrektor 017.jpeg Gabinetu Wojewody Opolskiego Pan Jan Chabraszewski, Wójt Gminy Branice Pan Józef Małek, Starosta Powiatu Głubczyckeigo Pan Józef Kozina, Burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa, z-ca Burmistrza Kietrza Pan Leszek Wilk, Dyrektor SWS dla NiPCH im. ks. J.Nathana w Branicach Pan Krzysztof Nazimek, Członek Zarządu Powiatu Głubczyckiego Pan Benedykt Pospiszyl, Przewodniczący Rady Gminy Branice Pan Władysław Lenartowicz oraz Pracownik UG Branice Pan Piotr Kukuczka.
021.jpeg 
      Po prezentacji Wójta Branic na temat planów rozwojowych Gminy Branice oraz wystąpieniach Burmistrzów Pan Wojewoda udał się w teren aby przyjrzeć się Gminie Branice. Odwiedził m.in.
  • Szpital w Branicach,
  • budowany zbiornik "Włodzienin",
  • przejścia graniczne w Wiechowicach i Branicach,
  • przechowalnie ziemniaków spólki "Top Farms" oraz
  • dokonał inspekcji dróg wojewódzkich.
      Podczas wizyty ustalono kilka niezwykle ważnych spraw, które  Wojewoda zobowiązał się przyśpieszyć, m.in. zorganizowanie spotkania z odpowiednimi władzami czeskimi dotyczącego wykonania niezbędnych prac w celu dostosowania infrastruktury przejść 024.jpeggranicznych do wejścia Polski do strefy Schengen, zwiększenie nakładów na drogi wojewódzkie zwiększenia nakładów z budżetu państwa na ocgronę zabytków.
 
      Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z zaprzyjaznionymi samorządowcami z republiki Czeskiej. Dyskujsa dotyczyła wstąpienia obydwóch państw do strefy Schengen.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev