Branice tu zaczyna się Polska

Przypomnienie o zbliżającym się terminie uiszczenia raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

 

Terminy i forma płatności podatków lokalnych – podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Osoby fizyczne

zobowiązane są opłacić podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w 4 proporcjonalnych ratach płatnych do:

  • 15 marca 2021r.
  • 15 maja 2021r.
  • 15 września 2021r.
  • 15 listopada 2021r.

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

zobowiązane są opłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny

  • do 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

zobowiązane są opłacić podatek rolny w 4 proporcjonalnych ratach płatnych do:

  • 15 marca 2021r.
  • 15 maja 2021r.
  • 15 września 2021r.
  • 15 listopada 2021r.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy Branice lub na indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa (u sołtysa).

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev