Branice tu zaczyna się Polska

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

logo_cz_pl_eu_ers.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP “Przekraczamy granice”

 

 1. Dane o projekcie:

  Tytuł projektu : Branice i Brumovice – wczoraj i dziś

  Nazwa programu: PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

  Nazwa działania: Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

  Numer rej. Mikroprojektu : CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002883

  Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 30.06.2022 r.

  Partner Projektu: Obec Brumovice

   

 1. Okres realizacji Mikroprojektu:

  01.09.2021 r.- 30.06.2022 r.

 

 1. Wartość projektu:

  Całkowite wydatki kwalifikowalne : 19 350,40 EUR

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 447,84 EUR tj. 85%

  Współfinansowanie z Budżetu Państwa : 967,52 EUR tj. 5%

  Wkład własny : 1 935,04 EUR

   

 1. Opis projektu:

  Najważniejszym celem projektu jest przede wszystkim intensyfikacja współpracy pomiędzy Partnerami projektu, poprzez pogłębienie więzi sąsiedzkich, utrwalanie świadomości wspólnej historii oraz budowanie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami projektu.

  Celem projektu jest także przybliżenie mieszkańcom gmin Branice i Brumowice najważniejszych momentów z historii polsko-czeskiego pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem historii ich miejscowości oraz charakterystycznych elementów architektury poszczególnych miejscowości, uwiecznionych na starych pocztówkach i zdjęciach. Poprzez realizację działań w zupełnie różnych formach - wykonanie pocztówek dużego formatu umieszczonych na stałe w centralnych miejscach gmin, wydanie folderu z kolażem starych pocztówek w zestawieniu z obecnymi zdjęciami tych miejsc, rajd rowerowy po pograniczu polsko-czeskim przez teren obu gmin oraz konferencję historyczną połączoną z uroczystym otwarciem stałej wystawy pocztówek w branickim parku, będzie szansa na przybliżenie projektu różnym grupom mieszkańców. Za wartość dodaną można uznać zwiększenie turystycznej atrakcyjności gmin partnerskich. W ramach realizacji projektu powstaną dwie stałe wystawy dużych pocztówek: jedna w branickim parku, druga w Brumovicach. Wydane zostaną również 3 rodzaje pocztówek oraz folder pt.: „Branice i Brumovice- wczoraj i dziś”. W ramach działań projektowych odbędzie się rajd rowerowy po pogranicznu polsko-czeskim, impreza otwierająca wystawę pocztówek w Branicach jak również konferencja podsumowująca projekt.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev