Branice tu zaczyna się Polska

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

CG-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pracownikow-pgr.jpeg

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

AKTUALIZACJA!

W związku z aktualizacją Regulaminu Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz zmianą w oświadczeniach, załączono nowe oświadczenia.

Po wprowadzeniu zmian

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • zamieszkiwać w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

DOCAKTUALNY Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego-1.doc (154,50KB)
DOCAKTUALNY Wzór_oświadczenia_ucznia szkoły średniej, który uzyskał pełnoletniość.doc (154,50KB)

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w ramach Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, do którego chce wnioskować Gmina Branice, dlatego ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, ponieważ komputer ma być pomocą w nauce.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej ośw. we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w pokoju nr 16 (I piętro) w Urzędzie Gminy Branice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2021 r. Zgłoszenia muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 77/486-82-50 lub kom. 517-734-747. Wzór zgłoszeń oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • zamieszkiwać w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Szczegóły Programu można poznać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev