Branice tu zaczyna się Polska

Jubileusz 30-lecia pracy KRUS na rzecz ograniczania wypadkowości w rolnictwie

Dnia 5 października 2021 roku o godzinie 11:00 na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się uroczysta konferencja zorganizowana przez  Oddział Regionalny KRUS w Opolu.

Głównym tematem spotkania była działalność prewencyjna prowadzona przez Opolski KRUS, przedstawiona na tle jubileuszu 30-letniej pracy  Kasy na rzecz ograniczania wypadkowości w rolnictwie.

krus-gala-30-lecie.jpeg

Konferencja skupiła parlamentarzystów oraz reprezentantów władz lokalnych z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. 

Zaproszenie na konferencję przyjęli: Pani poseł Violetta Porowska, Pani poseł Katarzyna Czochara, w imieniu Wojewody Opolskiego - Szef Gabinetu Pan Dariusz Sitko, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Opolskim KRUS w zakresie ograniczania skali wypadkowości (ARiMR, KOWR, PIP, OODR, Izba Rolnicza, TUW Pocztowy, WIORiN), przedstawiciele rolników, laureaci etapu wojewódzkiego i centralnego corocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, wyróżniających się podczas corocznego Konkursu Plastycznego dla dzieci oraz przedstawiciele fundatorów nagród, współpracujący z Opolskim Oddziałem Kasy, m.in. reprezentanci GRUPY AZOTY ZAK S.A. i Kombinatu Rolnego Kietrz.

Gościem honorowym konferencji była Prezes KRUS Pani dr Aleksandra Hadzik, która wręczyła okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom Kasy, natomiast w swojej wypowiedzi wskazała na pozytywne oddziaływanie KRUS na rzecz sprawnej obsługi rolników oraz prowadzenia działań prewencyjnych.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się również Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych z Częstochowy, Wrocławia, Krakowa i Poznania.

Podczas uroczystości głos zabrała m.in. Pani poseł Violetta Porowska komplementując działalność Opolskiego KRUS na rzecz rolników.

W podobnym tonie wypowiedzieli się Marszałek Województwa Opolskiego, przedstawiciel Wojewody oraz reprezentanci instytucji współpracujących z KRUS.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrazili uznanie i podziękowanie za zauważalne efekty  pracy Opolskiego KRUS w kierunku propagowania prewencji wypadkowej, co znacznie wpłynęło na poprawę świadomości rolników w zakresie bezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach i z pewnością przyczyniło się do spadku wypadkowości w regionie.

Reprezentanci rolników opowiedzieli zgromadzonym gościom jak zmieniło się ich podejście do pracy w gospodarstwie po zajęciu 2 miejsca na etapie krajowym w konkursie BGR oraz jak postrzegają rolę działalności prewencyjnej Kasy z perspektywy gospodarzy, prowadzących wielopokoleniową działalność rolniczą. Rolnicy podkreślili, że udział w konkursie był dla nich mobilizacją i sprawdzeniem jakości gospodarstwa pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zaakcentowali ważność i wyrazili uznanie za fachowe porady otrzymane od przedstawiciela PIP oraz pracowników KRUS. Rolnicy zauważyli, że od chwili udziału w konkursie potrafią dostrzec nawet drobne elementy, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwu w pracy.

Dyrektor OR KRUS w Opolu Pan Lech Waloszczyk podziękował wszystkim zgromadzonym za dotychczasową współpracę oraz pracownikom działającym na rzecz ograniczania wypadkowości w rolnictwie, podkreślił  istotną rolę konkursów organizowanych przez Kasę oraz przekazał najważniejsze zalecenia prewencyjne, kierując uwagę zgromadzonych i zachęcając do odwiedzenia stoiska informacyjnego, wystawy okolicznościowej oraz lektury wydawnictw prewencyjnych.

 

 

Opracowała 07.10.2021 r.
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev