Branice tu zaczyna się Polska

Portal dla Rolników - eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym tj.: rolników, małżonków rolników i domowników oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez rejestracji, użytkownik uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia, wykazie składek, a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

 

Do uruchomienia eKRUS potrzebna jest:

  • komputer z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa – rekomendowane przez KRUS to: Internet Explorer 11; Firefox 58.x; Chrome 64.x z włączoną obsługą JavaScript i „cookies”.
  • dowolna aplikacja umożliwiająca obsługę plików w formacie PDF

 

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym.

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev