Branice tu zaczyna się Polska

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń

 

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń (konieczność udokumentowania zatrudnienia w PGR)

 

W związku z otrzymaną informacją w wyniku weryfikacji wniosków gmin, wszystkie oświadczenia złożone w ramach Programu Granty PGR wymagają poświadczenia zatrudnienia w PPGR członka rodziny wymienionego we wniosku. Treść uwagi: „Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji … uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR…”. Pełna treść uwag do wniosku znajduje się w załączeniu pod niniejsza informacją.

W związku z powyższym, prosi się osoby, które nie dołączyły do swoich oświadczeń dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny o złożenie stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Branice w pokoju nr 16 (I piętro)  wraz z wypełnionym i podpisanym uzupełnieniem do oświadczenia, stanowiącym złącznik do niniejszego komunikatu.

W przypadku braku potwierdzenia zatrudnienia w PGR poświadczonego stosownym dokumentem, złożone wcześniej Oświadczenie nie będzie spełniało jednego z warunków kwalifikowalności, tym samym Oświadczający nie otrzyma wsparcia w postaci sprzętu komputerowego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 77/486-82-50 lub kom. 517-734-747.

 

DOCuzupełnienie oświadczenie dla rodzica_opiekuna prawnego.doc (116,50KB)
DOCuzupełnienie oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który uzyskał pełnoletniość.doc (116,50KB)
 

uwagi weryfikatora do wniosku Gminy Branice (skan).png

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev