Branice tu zaczyna się Polska

Zaproszenie na spotkanie LPW w powiecie głubczyckim

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Łosiów, dn. 17.01.2022r.

L.dz.. 155/2022

Szanowni Państwo,

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, działając pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, został zobowiązany do tworzenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW), czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.

W czerwcu 2020 roku OODR Łosiów zainicjował prace związane z utworzeniem lokalnego partnerstwa wodnego na terenie powiatu krapkowickiego. Główną ideą LPW jest integracja partnerów, którzy mają wpływ na gospodarkę wodną na danym obszarze, przeciwdziałanie skutkom suszy, a także podejmowanie działań w zakresie istniejących jak i nowych urządzeń wodnych. Docelowo planuje się utworzenie jednego lokalnego partnerstwa wodnego na terenie każdego powiatu województwa opolskiego.

Intencją OODR Łosiów jest rozpoczęcie i wsparcie prac potencjalnych interesariuszy w zakresie tworzenia partnerstw wodnych. Dlatego też na terenie poszczególnych powiatów województwa opolskiego planowane są spotkania w formie on-line/stacjonarne dla partnerów LPW w celu identyfikacji lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki wodą i dokonania diagnozy stanu gospodarki wodnej, aby podjąć w przyszłości działania służące wypracowaniu metod racjonalnego gospodarowania wodą. Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą na danym obszarze i korzystającymi z wód oraz ich efektywna współpraca umożliwi osiągnięcie założonych celów. Podczas spotkań zostaną również omówione zadania w obszarze lokalnego partnerstwa wodnego.

W związku z powyższym, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie serdecznie zaprasza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Urząd Wojewódzki w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, PGW Wody Polskie, samorządy powiatowe i gminne, Spółki Wodne, Izbę Rolniczą w Opolu, Lasy Państwowe, rolników, Parki Krajobrazowe, Lokalne Grupy Działania, ARiMR OR w Opolu, WFOŚiGW w Opolu oraz innych zainteresowanych tematem do współpracy i podjęcia dyskusji w temacie tworzenia lokalnego partnerstwa wodnego na terenie danego powiatu. Każdy z przedstawicieli zostanie poproszony o zabranie głosu i krótkie przedstawienie zakresu działania instytucji w obszarze wody.

Spotkanie dla powiatu głubczyckiego odbędzie się 22 lutego 2022 roku o godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w formie spotkanie stacjonarnego. Program spotkania będzie przesłany bliżej terminu wydarzenia. Prosimy o potwierdzenie udziału do 27.01.2022 r. na adres e-mail: .

 

Osoba do kontaktu:

Koordynator ds. wody
Specjalista: mgr Magdalena Semeniuk
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

49-330 Łosiów, ul. Główna 1
tel. 77 4437 133
e-mail:

 

PDFZaproszenie pow. głubczycki.pdf (445,54KB)
PDFZakres działań w powiecie LPW - projekt_14-09-2021_DKS _004_.pdf (78,15KB)
 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev