Branice tu zaczyna się Polska

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice

flaga-godło-rp.jpeg

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 229, 228, 15, 18, 41/1, 10/1
jednostka Branice, obręb Jędrychowice,

Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe
 • wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wjazdów
 • wykonanie warstwy odsączającej
 • wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA)
 • wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego
 • remont przepustu,
 • roboty porządkowe
 • zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 05.2021r. – 11.2021r.

Cele projektu:

 • wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1409,75 m2 jezdni,
 • wzmocnienie i wyrównanie poboczy,
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

 • Wydatki kwalifikowane: 277 676,21 PLN
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 125 032,28 PLN
 • Wkład własny: 152 643,93 PLN

 

przebudowa-drogi-Jędrychowice-2021-tablica.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev