Branice tu zaczyna się Polska

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • Remont-drogi-gminnej-nr-G108906-O-w-mijescowosci-Jędrychowice.jpeg

  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 10/1, jednostka Branice, obręb Jędrychowice.

  Zakres prac: roboty remontowe, oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, przymocowanie tablic znaków drogowych,

  więcej

 • Przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-Ogrodowej-2022-tablica.jpeg

  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Branice, dz. nr 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4, jednostka Branice, Branice.

  Zakres prac: jezdnia: ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej o szerokości bardzo zróżnicowanej w chwili obecnej miejscami nie dostosowana do warunków technicznych odpowiadająca drodze w klasie dojazdowej (pas ruchu w dla obu kierunków na znacznym odcinku przebudowywanej drogi nie przekracza 5,00 m (dla jazdy w obu kierunkach), co znacznie utrudnia wzajemne mijanie się samochodów. Warstwy podkładowe pod projektowanymi warstwami nowego asfaltu przyjętą jako nowe z opracowaną branżą drogową oraz rysunkami od D1 do D18.

  więcej

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice

  Data publikacji: 14-03-2022 19:38
  przebudowa-drogi-Jędrychowice-2021-tablica.jpeg

  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 229, 228, 15, 18, 41/1, 10/1 - jednostka Branice, obręb Jędrychowice,

  Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wjazdów, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA), wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego, remont przepustu, roboty porządkowe, zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.

  więcej

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce

  Data publikacji: 14-03-2022 19:39
  Przebudowa-drogi-Bliszczyce-2021-tablica.jpeg

  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Bliszczyce, dz. nr 809, 809/1 - jednostka Branice, obręb Bliszczyce,

  Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA), wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i tarczy skrzyżowania, roboty porządkowe, zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev