Branice tu zaczyna się Polska

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie głubczyckim - 2022

Starosta powiatu głubczyckiego podaje do wiadomości aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego 2022r.

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkanców powiatu głubczyckiego 2022 r.pdf (168,83KB)

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres
nieodpłatnego
poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny
udzielania
nieodpłatnego
poradnictwa

Kryteria dostępu
do usługi

1.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Głubczycach

Poradnictwo
rodzinne

Ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 87 73
fax: 77 485 87 73 wew. 23
e-mail: sekretariat@pcprglubczyce.pl
str. internetowa: pcpr.powiatglubczycki.pl

poniedziałek- piątek
700-1500

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

2.

Punkt Interwencji
Kryzysowej

Zespół działań
interdyscyplinarnych
na rzecz osób
i rodzin będących
w stanie kryzysu

Ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 17
e-mail:
interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

poniedziałek 700-1500
wtorek 1200-2000
środa-piątek 700-1500

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

3.

Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna
w Głubczycach

Poradnictwo
psychologiczne,
logopedyczne,
pedagogiczne

Ul. Raciborska 17
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 95
e-mail: pppglubczyce@op.pl
str. internetowa: pppglubczyce.pl

poniedziałek- piątek
800-1500

Dzieci i młodzież
ucząca się, rodzice,
nauczyciele,
opiekunowie prawni

4.

NZOZ
INTER-MED
Poradnia Leczenia
Uzależnień
w Głubczycach

Pomoc osobom
uzależnionym,
rodzinom, ofiarom
przemocy, osobom
stosującym przemoc

Ul. Sienkiewicza 1
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 01 94

poniedziałek,
wtorek, czwartek
1600-2000

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

5.

Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Zapewnienie
przepływu
informacji

Ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

W godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Głubczycach:
tel. 77 405 36 60
fax: 77 405 36 61
Całodobowo:
tel. 722 392 885
e-mail: pczk@powiatglubczycki.pl

całodobowo

Świadek zdarzenia
kryzysowego, osoba
poszukująca
informacji
dot. zarządzania
kryzysowego

6.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Głubczycach

Pomoc społeczna

Ul. Pocztowa 6A
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 22 lub 77 485 85 15
fax: 77 485 29 22 wew. 37
e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl
str. internetowa: ops.glubczyce.pl

poniedziałek 730-1600
wtorek-czwartek 730-1530
piątek 730-1500

Mieszkańcy Gminy
Głubczyce

7.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Baborowie

Pomoc społeczna

Ul. Ratuszowa 35
48-120 Baborów

tel. 77 403 69 36 lub 77 403 69 37
fax: 77 47 11 081
e-mail: ops@baborow.pl
str. internetowa: ops.baborow.pl

poniedziałek-piątek
700-1500

Mieszkańcy Gminy
Baborów

8.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Branicach

Pomoc społeczna

Ul. Główna 61
48-140 Branice

tel. 77 486 00 60
e-mail: opsbranice@post.pl
str. internetowa: ops.branice.pl

poniedziałek 700-1700
wtorek-piątek 700-1530

Mieszkańcy Gminy
Branice

9.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Kietrzu

Pomoc społeczna

Ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz

tel. 77 485 45 02
e-mail: mops@kietrz.pl
str. internetowa: mops.kietrz.pl

poniedziałek-piątek
700-1500

Mieszkańcy Gminy
Kietrz

10.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Głubczycach

Pomoc osobom
uzależnionym
i członkom ich
rodzin

Ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 60 lub 77 485 97 87
e-mail: kaczorowska.beata@glubczyce.pl

Komisja:
środa 1000-1200
piątek 1000-1200
Dyżury psychoterapeuty:
poniedziałek 1600-1930
czwartek 1600-1930

Mieszkańcy Gminy
Głubczyce

11.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Baborowie

Pomoc osobom
uzależnionym
i członkom ich
rodzin

Komisja:
Ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów
(budynek Urzędu
Miejskiego)
Punkt Informacyjno
Konsultacyjny dla Osób
z Problemami
Alkoholowymi:
Ul. Rynek 17
48-120 Baborów

tel. 77 403 69 20 (Komisja)
tel. 669 125 489 (Punkt Informacyjno
Konsultacyjny) – czynny
w godzinach dyżuru

Dyżur w Punkcie
Informacyjno
Konsultacyjnym:
środa 1530-1800

Mieszkańcy Gminy
Baborów

12.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Branicach

Pomoc osobom
uzależnionym
i członkom ich
rodzin

Komisja:
Centrum Kultury
Wersalka
ul. Kościelna 7a,
48-140 Branice

tel. 77 486 82 50

Komisja (posiedzenia):
10.01., 24.01., 07.02., 21.02.,
07.03., 21.03., 11.04., 25.04.,
09.05., 23.05., 06.06., 20.06.,
11.07., 08.08., 05.09., 19.09.,
10.10., 24.10., 07.11., 21.11.,
05.12., 19.12.2022 r.
1700-1830

Mieszkańcy Gminy
Branice

13.

Powiatowy
Rzecznik
Konsumentów

Poradnictwo
konsumenckie

Ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

tel. 602 652 674
e-mail:
rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl

środa 1100-1530

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

14.

Powiatowy Urząd
Pracy
w Głubczycach

Pomoc osobom
poszukującym pracy

Ul. Pocztowa 6
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37
fax: 77 485 87 60
e-mail: opgl@praca.gov.pl
str. internetowa: glubczyce.praca.gov.pl

poniedziałek-piątek
730-1530
godziny przyjmowania
interesantów:
800-1400

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

15.

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Głubczycach*

Nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatna
mediacja

Ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce
(budynek PCPR
w Głubczycach)

tel. 77 405 36 60
e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl
str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 0900-1300
(dyżur mediacyjny)
wtorek 1100-1500
środa 0900-1300
czwartek 800-1200
piątek 1100-1500

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej oraz
osoby
samozatrudnione,
(niezatrudniające
pracowników przez
ostatnie 12 miesięcy),
które nie są w stanie
pokryć kosztów
odpłatnej pomocy
prawnej

16.

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Kietrzu*

Nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie,
nieodpłatna
mediacja

Ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz
(budynek Urzędu
Miejskiego w Kietrzu)

tel. 77 405 36 60
e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl
str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 1300-1700
wtorek 800-1200
środa 800-1200
czwartek 800-1200
piątek 1000-1400
(dyżury mediacyjne)

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej oraz
osoby
samozatrudnione,
(niezatrudniające
pracowników przez
ostatnie 12 miesięcy),
które nie są w stanie
pokryć kosztów
odpłatnej pomocy
prawnej

 

 

*Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

 

 

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa

 

  Numer telefonu

Państwowa Inspekcja Pracy

801 002 006 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
459 599 000 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrum Obsługi Telefonicznej)

22 560 16 00

Telefoniczna Informacja Pacjenta/Rzecznik Praw Pacjenta/
Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)
801 055 055 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Rzecznik Finansowy

22 333 73 28 – w godzinach 9.00-14.00, dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń
komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów
i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw,
rolnych etc.
22 333 73 25 – w godzinach 8.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.
508 810 370 – w godzinach 12.00-14.00 dyżur telefoniczny ekspertów
dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników
Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających
z indywidualnych kont emerytalnych.
22 333-73-26 lub 22 333-73-27 - w godzinach 10:00-14:00 udzielanie
informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika
Finansowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

Infolinia Konsumencka

801 440 220 lub 22 290 89 16

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Centrum Praw Kobiet

600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

800 120 002

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki-Narkomania”

800 199 990

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243,
502 473 533

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev