Branice tu zaczyna się Polska

XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023

Opole, 05.05.2022r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Opolu
Waldemar Janeczek - Dyrektor

 

OPO.WOP.073.2.2022.AS.6.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP), dotyczące realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023. Głównym zadaniem KOWR jest wsparcie organizacyjnie FEP przy realizacji Programu w segmencie IA, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Uczestnicy Programu Stypendialnego mogą otrzymać 7.000,00 zł na I rok studiów.

Nadmieniam, że rekrutacja do Programu prowadzona jest za pomocą aplikacji on-line zamieszczonej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja ta będzie aktywna od dnia 4 lipca do dnia 16 sierpnia 2022r. (do godz. 16:00). Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są również na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl

W związku z powyższym, w ramach dobrych praktyk i współpracy międzyinstytucjonalnej, uprzejmie proszę o zaangażowanie Państwa ww. inicjatywę poprzez rozpowszechnienie informacji o realizacji Programu i udostępnienie w siedzibie Państwa instytucji i w miarę możliwości na prowadzonych przez Państwa portalach internetowych oraz w siedzibie jednostek organizacyjnych plakatu informacyjnego dotyczącego realizacji Programu, który przesyłamy w załączeniu do pisma.

 

45-068 Opole, ul. 1 Maja 6, Infolinia 774000900, www.kowr.gov.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev