Branice tu zaczyna się Polska

Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej, ulicy Słonecznej, ulicy Szkolnej w Branicach

flaga-godło-rp.png

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej, ulicy Słonecznej, ulicy Szkolnej w Branicach

Zakres przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja: Branice, dz. nr 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4, jednostka Branice, Branice.

Zakres prac:

● jezdnia: ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej o szerokości bardzo zróżnicowanej w chwili obecnej miejscami nie dostosowana do warunków technicznych odpowiadająca drodze w klasie dojazdowej (pas ruchu w dla obu kierunków na znacznym odcinku przebudowywanej drogi nie przekracza 5,00 m (dla jazdy w obu kierunkach), co znacznie utrudnia wzajemne mijanie się samochodów. Warstwy podkładowe pod projektowanymi warstwami nowego asfaltu przyjętą jako nowe z opracowaną branżą drogową oraz rysunkami od D1 do D18.

● chodniki – planuje się wybudować jednostronny chodnik na ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej zgodnie z częścią graficzną. Na odcinku przebudowywanej drogi ul. Szkolnej wykonany zostanie pas utwardzonego pobocza z kostki betonowej prasowanej „Holland” gr. 6 cm, podobnie jak chodnik, kolor szary oraz czerwony (wzór według odcinków przyległych do przebudowywanej drogi). Obrzeża chodników oraz pasów utwardzenia 8x30x100 cm projektowane są wzdłuż granicy z działkami sąsiednimi, natomiast dla oddzielenia przedmiotowych pasów od jezdni zastosowano krawężniki drogowe betonowe 15x30x100. Zróżnicowana pod względem poziomów jest jezdnia, wjazdy jak i ciąg pieszy, zgodnie z rysunkami przekrojów konstrukcyjnych rys. od D1 do D18.

● instalacje podziemne istniejące – bez zmian:

● wpusty drogowe, odwodnieniowe wbudowane w krawężnik oraz przy krawężniku: studzienki DN500 i wpusty żeliwne klasy D400 z wkładką gumową, z osadnikiem – (nowoprojektowane: 36 szt.).

● odprowadzenie deszczówki z zaprojektowanych wpustów wykonać zgodnie z warunkami z rur PCV KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM DN160, osadzone w studniach z zastosowaniem systemowych przejść szczelnych sieć kanalizacji deszczowej. Połączenia przykanalików z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej wykonać przy pomocy nawierceń (przy pomocy koronki). regulacja wszystkich zaworów gazowych oraz wodnych, szczegółowe rozwiązania w części instalacyjnej dokumentacji,

● instalacje elektryczne: dostawa i montaż fundamentów, słupów, opraw oświetlenia ulicznego, szczegółowe rozwiązania w części instalacyjnej dokumentacji

● oznakowanie – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

● wykonanie kompleksowych bezpiecznych przejść dla pieszych z aktywną

sygnalizacją oraz oświetleniem - 4 przejścia o szerokości 4,00 m i długości

odpowiadającej szerokości jezdni na rozpatrywanym odcinku. Usytuowanie przejść

dla pieszych zgodnie z rysunkiem D1 oraz D1.1.

Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.2022r. – 07.2022r.

Cele projektu:

  • rozbudowa na długości 232 mb, przebudowa na długości 612 mb drogi,
  • budowa chodnika po jednej stronie jezdni,
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

  • Wydatki kwalifikowane: 4 244 310,36 PLN
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2 928 730,02 PLN
  • Wkład własny: 1 255 170,01 PLN

 

Przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-Ogrodowej-2022-tablica.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev