Branice tu zaczyna się Polska

Nabór kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska

Anna Moskwa

Szanowni Państwo, Uczniowie i Studenci,

zapraszam Was do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie się na przełomie września i października 2022 roku i będzie trwać dwa lata.

Do udziału w naborze zapraszam wszystkie osoby, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski, i które chcą przedstawiać swoje propozycje i opinie w sprawach związanych z obszarami działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Młodych ludzi, którzy mają pomysły i są gotowi zaangażować się w działania edukacyjne i własnym przykładem promować wśród rówieśników proekologiczne zachowania.

W procesie rekrutacji wyłonione zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat, które powołam na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Wasze zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy.

I. grupa: osoby poniżej 20 roku życia (osoby, które w dniu ogłoszenia naboru nie mają ukończonych 20 lat). W tej grupie wiekowej, z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik naboru z najwyższą oceną merytoryczną, łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.

II. grupa: osoby powyżej 20 roku życia (osoby, które w dniu ogłoszenia naboru kończą lub mają ukończone 20 lat). W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestników naboru z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

Do Waszych zadań jako członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

1) wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;

2) kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;

3) podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym Formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK. Na Wasze Formularze zgłoszeniowe czekamy do 30 czerwca 2022 roku.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna I kadencji z sukcesem działa od 2020 r. Informacje o jej działaniach, w tym relacje z wydarzeń znajdziecie na profilu Rady na Facebooku: facebook.com/mlodziezowaradaklimatyczna/.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev