Branice tu zaczyna się Polska

PUP w Głubczycach - Wsparcie osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach zapraszamy do skorzystania z oferty

 
Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą proponujemy Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest formą bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej skierowane do osób w wieku 18 - 29 lat.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone w szczególności na:

  1. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. zakup towaru do handlu lub materiałów do produkcji do wysokości 2.000,00 zł.

szczegóły

 

Jeśli chcesz nabyć nowe umiejętności skorzystaj ze Stażu

Staż to doskonała możliwość, by poszerzyć swoje umiejętności, zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz przygotować się do wykonywania swojej przyszłej pracy zawodowej.

szczegóły

 

Jeśli zamierzasz znaleźć pracę poza naszym powiatem skorzystaj z Bonu na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie to dofinansowanie dla osób aktualnie pozostających bez pracy, które wyrażają zainteresowanie przeprowadzką podyktowaną podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęciem działalności gospodarczej w miejscowości poza dotychczasowym miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy.

szczegóły

 

Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe skorzystaj z możliwośći skierowania na Szkolenia indywidualne lub grupowe finansowane przez urząd.

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urząd pracy, prowadzoną w formie kursu. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równowartości 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin (w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

szczegóły

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev