Branice tu zaczyna się Polska

GUS zaprasza na badanie: Koniunktura w rolnictwie AK-R

Szanowni Państwo

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne.

Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniu

Koniunktura w rolnictwie AK-R

 

Z badania dowiesz się:

 • Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym
 • Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju
 • Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego
 • Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

Ważne!!!

 • Badanie przeprowadzane jest dwa razy do roku. Badanie realizowane w lipcu bieżącego roku dotyczy I półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 roku dotyczy II półrocza roku poprzedniego.
 • W terminie 15-19.07.2022 r. oraz 13-16.01.2023 r. można dokonać samospisu na stronie internetowej GUS stat.gov.pl
 • W terminie 20-29.07.2022 r. oraz 17-31.01.2023 r. badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni w wywiadzie telefonicznym.
 • W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na numer infolinii statystycznej 22 279 99 99.

Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania.

 

BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM (AK-R)
 

Termin badania: Dwa razy w roku.

Badanie realizowane w lipcu 2022 r. dotyczy I półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 r. dotyczyć będzie II półrocza roku poprzedniego.

Metoda badania:

 • portal sprawozdawczy GUS
 • wywiad telefoniczny

Dane osobowe zebrane w badaniach:

 1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Gdzie można znaleźć wyniki badań:

Wyniki badań ankietowych publikowane są w wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w rocznikach  statystycznych i publikacjach tematycznych. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz stronie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

stat.gov.pl | zielonagora.stat.gov.pl

Zakres zbieranych informacji:

 • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
 • rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
 • rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
 • ocena sytuacji gospodarstwa rolnego (ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródła finansowana oraz wydatki inwestycyjne a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw),
 • prognoza sytuacji gospodarstwa rolnego(prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyjnych).

Tożsamość ankietera:

Tożsamość teleankietera można sprawdzić dzwoniąc na numer infolinii GUS: 22 279 99 99

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev