Branice tu zaczyna się Polska

31 sierpnia kończy się nabór wniosków na 2023 rok w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Branice, dnia 06.06.2022r.

 

Nabór wniosków  na 2023 rok w ramach
„Ogólnopolskiego  programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Branice zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w 2023 roku”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach od  8 czerwca 2022 roku do  31 sierpnia 2022 roku.

O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

  • stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest,
  • data wpływu do Urzędu Gminy w Branicach kompletnego wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod numerem telefonu: 77/4868250 wew. 34

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev