Branice tu zaczyna się Polska

PPIS informuje - w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Bliszczyce stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Bliszczyce, zaopatrującego miejscowości: Bliszczyce, Lewice, Posucice, Michałkowice, Dzbańce, Dzbańce Osiedle w gminie Branice, stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Woda nieprzydatna do spożycia przez ludzi

Administrator wodociągu podjął w trybie natychmiastowym działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Mieszkańcy miejscowości w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego Bliszczyce będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez zastępcze źródło wody (np. cysterny, beczkowozy, woda butelkowana).

 

Uwaga!
Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Bliszczyce, Lewice, Posucice, Michałkowice, Dzbańce, Dzbańce Osiedle.
W związku niniejszym komunikatem Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach informuje, że woda zdatna do spożycia zostanie dostarczona do mieszkańców w następujący sposób:

  • Lewice – mauser na wodę zlokalizowany przy budynku świetlicy wiejskiej,
  • Bliszczyce – mauser na wodę zlokalizowany przy przystanku oraz przy budynku DPS Bliszczyce,
  • Dzbańce Osiedle – mauser na wodę przy boisku oraz beczka z wodą przy budynku DPS,
  • Posucice – woda butelkowana dostępna u Pana sołtysa,
  • Michałkowice – woda butelkowana dostępna u Pani sołtys,
  • Dzbańce – woda butelkowana dostępna u Pani sołtys

Przyczyna występowania bakterii jest w dalszym ciągu diagnozowana. SZBGK w Branicach  podjął niezwłocznie działania naprawcze celem eliminacji bakterii. Woda została pobrana powtórnie do analizy laboratoryjnej. O wynikach badań zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

PDFPPIS-Komuniakt-nr-3-2022-09-14.pdf (330,89KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev