Branice tu zaczyna się Polska

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na dotacje na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice do pomp ciepła w związku z uchwałą nr XLV/470/22 z dnia 08.08.2022r.

Branice, dnia 16.09.2022r.

 

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW

na udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska

w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice

 

Wójt Gminy Branice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice do pomp ciepła w związku z uchwałą nr XLV/470/22 z dnia 08.08.2022r.

Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 19 września 2022r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Wnioski można składać w formie papierowej  w Urzędzie Gminy Branice w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 17.00 - poniedziałek, od 7.30 do 15.30 wtorek – czwartek i od 7.30 do 14.00 - piątek; przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej, poprzez platformę e-puap.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a umowy na udzielenie dotacji zawierane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2022.

Dotacja może być udzielona do wysokości 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu pompy ciepła wraz z montażem, ale nie więcej niż 4.000,00 zł

Wnioski oraz regulamin udzielenia dotacji są do pobrania w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.branice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/4868250 wew. 34

 


Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev