Branice tu zaczyna się Polska

PPIS informuje - w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Jędrychowice stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi

Głubczyce, dnia 14 października 202r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 791.1/W/S/OL/22, 792.1/W/S/OL/22 i 793.1/W/S/OL/22, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu (próbki pobrane w dniu 12.10.2022r. w punktach: Jędrychowice Hydrofornia, Jędrychowice- budynek nr 9 i 19)

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jędrychowice.

Woda w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

 

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

 

PDFPPIS-Komuniakt-nr-6-2022-10-14.pdf (305,68KB)

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev