Branice tu zaczyna się Polska

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2022

Branice, 24.10. 2022r.

 

Ogłoszenie

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  w roku 2022

 

Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 207/2022/G-05/OZ-ZOA/D z dnia 09.08.2022  Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 30 435,32 zł  na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2022".

Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  15 217,66 zł
  2. 50% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  15 217,66 zł
  3. koszty Gminy to VAT  w wysokości  - 2 434,83 .

Całkowita wartość zadania wynosi: 32 870,15 zł.

Dzięki  dofinansowaniu osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny
w postaci unieszkodliwienia 
 wyrobów zawierających azbest.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev