Branice tu zaczyna się Polska

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach

Głubczyce, dnia 10 października 2022 roku

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W GŁUBCZYCACH
Marek Szaciłło-Kosowski

 

wg rozdzielnika

PIW.PL.0717.6210.HPAI.3.2022

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach w związku z przyjętym określeniem zagrożenia wystąpienia choroby od 1 października do 31 marca jako szczególny okres możliwości wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, wskazuje na obowiązek gospodarstw utrzymujących drób do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768).

W związku z powyższym zaleca się, aby w tym okresie maty dezynfekcyjne były już w gospodarstwach wykładane. Obowiązek ten następuje w momencie wyznaczenia obszarów zagrożonych wystąpieniem choroby (obszarów z ograniczeniami) i odbywa się w drodze aktów prawa miejscowego. Bardzo ważna jest konieczność przestrzegania przepisów bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych, ponieważ nie będzie możliwości wypłaty odszkodowań w przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków, jeśli w dokumencie z dochodzenia epizootycznego Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdzi brak przestrzegania przepisów rozporządzenia.

Struktury władz samorządowych otrzymywały materiały mające na celu uruchomienie zgromadzenia danych posiadaczy drobiu przyzagrodowego, co ułatwi kontrolowania takich gospodarstw w razie potrzeby. Przekazane przedmiotowych materiałów nastąpiło w styczniu i wrześniu 2017 roku, styczniu i listopadzie 2020 roku oraz marcu 2021 roku. Do tego czasu nie zostało to w pełni udokumentowane.

 

PDFPIW-Głubczyce-2022-11-08.pdf (1,82MB)

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 1a, 48-100 Głubczyc
tel (77) 485 26 62,
e-mail:
www.glubczyce.home.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev