Branice tu zaczyna się Polska

Dotacje do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na 2023 rok

Branice, dnia 18.11.202r.

 

OGŁOSZENIE

O możliwości otrzymania dotacji do wymiany źródeł ciepła
i poprawy efektywności energetycznej
dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych

w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na 2023 rok

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie będzie można dostać m.in. na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji do wymiany źródeł ciepła, wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi, wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła proszone są o złożenie deklaracji do 16 grudnia 2022 roku. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach w godz. urzędowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod numerem telefonu: 77/4868250 wew. 34

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

PDFAnkieta dla programu Ciepłe Mieszkanie Branice.pdf (93,47KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev