Branice tu zaczyna się Polska

Sukcesy opolskich gospodarstw przykładem dla wszystkich rolników!

W dniu 17 października 2022 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca XIX  Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W wydarzeniu udział wzięli Dyrektor OR KRUS w Opolu Pan Lech Waloszczyk, Zastępca Dyrektora OR KRUS w Opolu Pan Piotr Ciona, Poseł na Sejm RP Pani Violetta Porowska oraz laureaci konkursu Państwo Kowalczykowie z Bukowia prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 207 ha, o profilu produkcja roślinna oraz Państwo Janczyszynowie z Rożniątowa, prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 67 ha, o profilu mieszanym, tj. produkcja roślinna, chów i hodowla zwierząt.

Uczestnikami tegorocznej edycji konkursu  byli właściciele 36 gospodarstw, zarówno dużych, jak i małych, o różnych profilach produkcji.

W gronie laureatów w województwie opolskim znaleźli się:

I miejsce – Państwo Renata, Wiesław i Szymon Kowalczyk z Bukowia

II miejsce ex equo – Państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn z Rożniątowa

II miejsce ex equo – Państwo Urszula i Arnold Goetz ze Strzeleczek

III miejsce – Państwo Aurelia i Klaudiusz Szwiec z Prężyny

Wyróżnienie – Państwo Adela i Józef Jantos z Kuniowa

Na etapie centralnym sukces odniosło gospodarstwo Państwa Renaty, Wiesława i Szymona Kowalczyków z Bukowia z powiatu namysłowskiego zajmując III miejsce w skali kraju.

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy w trakcie konkursu mieli okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycie cennych nagród a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

Podczas eliminacji komisje sprawdzały, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Celem konferencji było omówienie zagrożeń, najczęściej występujących w gospodarstwach rolnych oraz zachęcenie innych rolników do wzięcia udziału w kolejnych działaniach KRUS.

Uczestnicy Konferencji zwrócili uwagę na najczęstsze przyczyny upadków które są największą grupą wypadków w gospodarstwach:

  • nierówności podłoża,
  • niewłaściwe odprowadzenie wód opadowych,
  • nieporządek w ciągach komunikacyjnych,
  • brak poręczy i barierek przy schodach,
  • bałagan w warsztacie,
  • brak oznaczeń odblaskowych na elementach wystających: progach, schodach, niskich stropach,

Przypomniano również najczęstsze nieprawidłowości, dotyczące:

  1. przechowywania środków ochrony roślin, przede wszystkim  brak lub nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń,
  2. brak osłon przy urządzeniach elektrycznych,
  3. brak oddzielenia części produkcyjnej gospodarstwa od części wypoczynkowej, szczególnie jeżeli w gospodarstwie są dzieci.

W Konferencji uczestniczyły lokalne media: Radio Doxa, Radio Opole, TVP3 Opole oraz Nowa Trybuna Opolska.

 

Opracował:

Andrzej Skrzipczyk

Inspektor OR KRUS w Opolu

 

 

 

 

Od lewej: Piotr Ciona Zastępca Dyrektora OR KRUS w Opolu, Violetta Porowska Poseł na Sejm RP, Panowie Andrzej i Paweł Janczyszyn, Lech Waloszczyk Dyrektor OR KRUS w Opolu, Państwo Renata i Wiesław Kowalczykowie

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev