Branice tu zaczyna się Polska

Zaproszenie organizacji działających na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do udziału w procesie opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,
W województwie opolskim zatwierdzony został dokument podziału terytorialnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Opolskiego poprzez delimitację Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Subregion Południowy jako realizatora Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), które mają spełniać rolę instrumentu terytorialnego realizowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego na podstawie art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego.
Obszar Funkcjonalny Subregionu Południowego powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu.

Subregion Południowy tworzą:

 1. Gmina Baborów (gmina miejsko-wiejska),
 2. Gmina Branice (gmina wiejska),
 3. Gmina Głubczyce (gmina miejsko-wiejska),
 4. Gmina Kietrz (gmina miejsko-wiejska),
 5. Gmina Głuchołazy (gmina miejsko-wiejska),
 6. Gmina Kamiennik (gmina wiejska),
 7. Gmina Korfantów (gmina miejsko-wiejska),
 8. Gmina Łambinowice (gmina wiejska),
 9. Gmina Nysa (gmina miejsko-wiejska),
 10. Gmina Otmuchów (gmina miejsko-wiejska),
 11. Gmina Paczków (gmina miejsko-wiejska),
 12. Gmina Pakosławice (gmina wiejska),
 13. Gmina Skoroszyce (gmina wiejska),
 14. Gmina Biała (gmina miejsko-wiejska),
 15. Gmina Głogówek (gmina miejsko-wiejska),
 16. Gmina Lubrza (gmina wiejska),
 17. Gmina Prudnik (gmina miejsko-wiejska),
 18. Powiat głubczycki,
 19. Powiat nyski,
 20. Powiat prudnicki.

Zgodnie z Umową Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, instrument IIT przewidziany jest do realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego IIT.
Jednym w warunków realizacji IIT jest przygotowanie „Strategii Rozwoju IIT”, której obligatoryjnym elementem jest zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych.
Tym samym przygotowywany przez Subregion dokument wymaga włączenia w proces partnerów społeczno-gospodarczych, szczególnie działających w obszarach:

 1. Społeczeństwa obywatelskiego,
 2. Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska,
 3. Promowanie włączenia społecznego,
 4. Praw podstawowych,
 5. Praw osób niepełnosprawnych,
 6. Równości i niedyskryminacji.

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.
Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Południowego.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna pod linkiem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy_organizacje

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 lutego 2023 r.

Piotr Soczyński
PREZES ZARZĄDU

Stowarzyszenie Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, NIP: 753-24-40-921, tel. Kontaktowy (077) 4085042
mail:

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev