Branice tu zaczyna się Polska

Rolniku, pamiętaj!

Przestrzegaj zalecanej dawki środka ochrony roślin, zwracaj uwagę na datę jego ważności oraz czy jest on nadal dopuszczony do stosowania!

Każde użycie środka ochrony roślin niezgodnie z etykietą lub po jego dacie przydatności stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, a także wpływa negatywnie na środowisko naturalne, co może przyczynić się do nieodwracalnych strat w naszym ekosystemie.

Za niedostosowanie się do aktualnych wymogów, które nakłada na stosującego środki ochrony roślin Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340) grozi kara grzywny!

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev