Branice tu zaczyna się Polska

Remont drogi gminnej nr G108906 O w miejscowości Jędrychowice

flaga-godło-rp.png

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 10/1, jednostka Branice, obręb Jędrychowice.

 

Zakres prac:

  • roboty remontowe,
  • oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm,
  • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
  • przymocowanie tablic znaków drogowych,

Okres rzeczowej realizacji projektu: 08.2023r. – 12.2023r.

Cele projektu:

  • remont na długości 280,0 mb,
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

  • Wydatki kwalifikowane: 255 631,27 PLN
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 153 378,76 PLN
  • Wkład własny: 102 252,51 PLN

 

 

Remont-drogi-gminnej-nr-G108906-O-w-mijescowosci-Jędrychowice.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev