Branice tu zaczyna się Polska

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2023

Branice, dnia 20.10.2023 r.

 

Ogłoszenie

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  w roku 2023

 

Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji Nr. 96/2023/G-05/OZ-ZOA/D z dnia 30.03.2023r.  Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 61 256,40 zł  na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2023".

Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  30 628,20 zł
  2. 50% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  30 628,20 zł
  3. koszty beneficjenta  w wysokości  - 10 596,00 .

Całkowita wartość zadania wynosi: 71 852,40 zł.

Dzięki  dofinansowaniu osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev