Branice tu zaczyna się Polska

Ogłoszenia


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach

  Numer ogłoszenia: 138714 - 2013
  data zamieszczenia: 09.04.2013

  więcej


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Udzielenie i obsługa kredytu długotermonowego na Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie

  Numer ogłoszenia: 138738 - 2013
  data zamieszczenia: 09.04.2013

  więcej


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Dobudowa sanitariatów do świetlicy wiejskiej, budowa szamba oraz dociepolenie ścian zewnętrznych i dachu na budynku świetliy w miejscowości Boboluszki

  Numer ogłoszenia: 103424 - 2013
  data zamieszczenia: 14.03.2013

  więcej


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzininie

  Numer ogłoszenia: 101038 - 2013
  data zamieszczenia: 13.03.2013

  więcej

 • 12-02-2013r. - Ogłoszenie (Nr ROL.6840.10.2013)

  Data publikacji: 13-02-2013 20:26

  Wójt Gminy Branice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  1. Oznaczenie nieruchomości według:
   - działka nr 479/2 o pow. 0.2295 ha opisana w KW OP1G/00024625/8, położona we wsi Niekazanice.
  2. Opis nieruchomości:
   - nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Niekazanice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka jest częściowo zadrzewiona i posiada powierzchnię wyrównaną. Uzbrojenie w sieć wodną, elektryczną – występuje w drodze przylegającej do działki. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości: 18.050,00 zł.
  4. Wadium: 3.610,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

  więcej


 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego
  sprzedaży na własność działki niezabudowanej nr 346/7 o pow. 0.0154 ha, położonej w Branicach, w środkowej części Branic w sąsiedztwie stacji benzynowej, obiektów użytkowych i zabudowy mieszkalnej, karta mapy 5, opisana jest w KW OP1G/00021372/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycah jako własność Gminy Branice.

  więcej

 • 31-01-2013r. - Ogłoszenie (OPS)

  Data publikacji: 31-01-2013 23:49


  Nabór na opiekuna prawnego

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych.

  więcej

 • 28-12-2012r. - Ogłoszenie (Nr ROL. 6840.100.2012)

  Data publikacji: 28-12-2012 14:13

   

  Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
  - działka nr 346/7 o pow. 0.0154 ha opisana w KW OP1G/00021372/8, położona we wsi Branice.
  2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana położona w środkowej części Branic w sąsiedztwie stacja benzynowa, obiekty użytkowe i budynki mieszkalne. Działka ma kształt  czworokąta o prostych granicach. Uzbrojenie w sieć wodną, kanalizacyjną i elektroenergetyczną – występuje w drodze gminnej przylegającej do działki. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Z uwagi na jej kształt aktualnie nie spełnia parametrów i warunków dla zabudowy.
  3. Wartość nieruchomości:  3.080,00 zł.
  4. Wadium: 308,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

  więcej

 •  

  Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 10.12.2012 r. w Urzędzie Gminy w Branicach V przetargu ustnego nieograniczonego.

  więcej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev