Branice tu zaczyna się Polska

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Branicach ogłasza nabór na stanowisko pomocy do kuchni

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRANICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

POMOCY DO KUCHNI

1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: pomoc do kuchni
 • Liczba stanowisk: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole w Branicach, ul. 1 Maja 6,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełny etat.
 • Planowane zatrudnienie od 10 stycznia 2024 r. 

2. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (jeżeli brak, po decyzji o zatrudnieniu będzie konieczne szybkie ich wykonanie).

3. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w kuchni, restauracji, stołówce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

4. Zakres obowiązków na stanowisku:

 • właściwe przygotowywanie posiłków, zgodne z normami żywienia,
 • racjonalne wykorzystywanie produktów,
 • pomoc przy wydawaniu posiłków,
 • utrzymywanie w czystości kuchni i pomieszczeniach pomocniczych,
 • dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
 • dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,
 • kulturalne i taktowne traktowanie pracowników, rodziców oraz dzieci,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.,
 • wykonywanie zadań dodatkowych zleconych przez Dyrektora.

5. Warunki pracy:

Czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo..  

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV należy składać do dnia 05 stycznia 2024 r.  w godz. 7.30-15.30 osobiście w Publicznym Przedszkolu w Branicach, ul. 1 Maja 6, 48-140 Branice.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev