Branice tu zaczyna się Polska

Zwrot podatku akcyzowego - 2024

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego oraz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w  terminach:

  • od 1 lutego do 29 lutego  - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  do 31 lipca

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koni do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
1 - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dostępne siedzibie Urzędu Gminy w Branicach II piętro pokój 29 bądź pod numerem  telefonu 77 4868250 lub 77 4868232 wew. 29

 

Dokumenty do pobrania:

PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf (1 000,46KB)
PDFzałącznik oświadczenie de minimisRODO.pdf (159,96KB)
PDFzałącznik oświadczenie o dzierżawach.pdf (87,94KB)
PDFzałącznik zestawienie faktur.pdf (134,64KB)

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev