Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Niżborska Jolanta

 

pokój parter,
numer 1
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 28
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

  1. Zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
  2. Bieżące prowadzenie ewidencji nieruchomości w programie komputerowym.
  3. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń dla właścicieli  nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.
  4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w stosunku do osób, które nie złożą deklaracji.
  5. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób nie wnoszących terminowo opłat.
  6. Załatwianie podań o umorzenie opłat, rozłożenie zaległości na raty i wydawanie decyzji w tym zakresie.
  7. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami i konieczności selektywnej zbiórki odpadów.
  8. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu w zakresie wyłonienia firmy świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.
  9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev