Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. mieszkań komunalnych

Samodzielne pracy stanowisko ds. mieszkań komunalnych

Moskała Szymon

 

pokój parter,
numer 4
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 34
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

  1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów komunalnego budownictwa mieszkaniowego - stwierdzanie zakupienia materiałów i urządzeń montowanych na stałe w lokalach należących do gminy - prowadzenie rejestru materiałów i urządzeń montowanych na stałe w ww. lokalach oraz prowadzenie spraw związanych z modernizacją zasobów mieszkaniowych.
  2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy.
  3. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
  4. Windykację należności czynszowych z tytułu najmu lub dzierżawy lokali należących do Gminy.
  5. Uzgadnianie podłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do sieci dostawców energii, wody, odbiorców ścieków, dostawców usług telekomunikacyjnych itp.
  6. Reprezentowanie Gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca ze wspólnotami i ich zarządcami w zakresie gospodarowania lokalami.
  7. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
  8. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev