Branice tu zaczyna się Polska

Pierwsze posiedzenie Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pierwsze posiedzenie Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

stop_przemocy.jpegW dniu 12 kwietnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Branice Nr 13U/11 z dnia 29 marca 2011r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005 Nr 180, poz.1493 z póź. zm./.

Zadaniem zespołu będzie min. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

zinter.jpeg

W skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  1. Aneta Kuziora – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,
  2. Joanna Chwierut – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,
  3. Agnieszka Wilczek – członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
  4. Zdzisława Łacek – pielęgniarka środowiskowa NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach,
  5. Młodszy aspirant Piotr Poleszczuk – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
  6. Krystyna Kędzierska – wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach, pedagog SP.
  7. Grzegorz Zakowicz – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Głubczycach.
  8. Jolanta Hawron – młodszy asystent – psycholog w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach.

Członkowie Zespołu złożyli przed Wójtem Gminy Branice oświadczenia o poufności wszelkich danych i informacji przekazywanych na spotkaniach Zespołu.

Spotkanie zakończyło się wyborem Przewodniczącego, którym został jednogłośnie wybrany Pan Grzegorz Zakowicz oraz Zastępcy, którym została Pani Krystyna Kędzierska. Sekretarzem została Pani Joanna Chwierut. Ustalono także termin kolejnego spotkania na 17 maja 2011r., na którym to Zespół określi swoje zadania na najbliższy okres. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego będą odbywać się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach. Koordynatorem prac Zespołu jest kierownik OPS - Pani Aneta Kuziora.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełnij wniosek zgłoszeniowy, który pozwoli koordynatorowi pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zweryfikować zgłoszenie, przyjrzeć się konkretnej sytuacji i w razie konieczności stworzyć indywidualny plan pomocy rodzinie.
        

KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.  77/486 00 60, 77/ 486 82 50 wew. 22 lub 23
mail:
opsbranice@.post.pl 

Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Zgłoszenie kierowane do koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego – może  być również anonimowe.


Wierzymy, że połączenie siły specjalistów w Zespole Interdyscyplinarnym sprawi, że stanie się on silnym murem i będzie chronił rodziny przed krzywdzącymi ich zachowaniami.

 

OPS Branice

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev