Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych

Stanowisko pracy ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych

Mikos Beata

 

pokój II piętro,
numer 27
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 27
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych z tytułu środków transportowych.
 2. Terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach pieniężnych z tytułu podatku od środków transportowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji.
 3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
 4. Współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz ZUS w zakresie zadań przypisanych do stanowiska pracy.
 5. Realizację wydatków Urzędu w zakresie wynagrodzeń osobowych.
 6. Realizację wydatków osobowych z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych.
 7. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie  wymienionym w pkt 5 i 6 .
 8. Prowadzenie dokumentacji i naliczanie świadczeń przysługujących pracownikom Urzędu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym w zakresie  wymienionym w pkt 5 i 6.
 9. Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia.
 10. Dokonywanie przelewów, w tym w zakresie zadań zleconych.
 11. Wystawianie faktur z zakresu refundacji za rozmowy telefoniczne i zużycie energii elektrycznej.
 12. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev