Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy gminnej

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy gminnej

Skwarko Maria

 

pokój parter,
numer 1
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 31
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

  1. Przyjmowanie gotówki z banku.
  2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat.
  3. Prowadzenie ewidencji obrotów wpłat i wypłat odrębnie dla Urzędu, Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozdziałem druków ścisłego zarachowania.
  5. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev