Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy

Nowak Agata

 

pokój II piętro,
numer 28
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 28
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie rachunkowości w zakresie placówek oświatowych działających na terenie Gminy tj. szkół i przedszkoli na podstawie upoważnień dyrektorów szkół i przedszkoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Sprawowanie kontroli formalnoprawnej, merytorycznej i rachunkowej dowodów księgowych oraz innych dokumentów finansowych powodujących skutki finansowe.
 3. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie opiniowania zgłoszonych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków o przyznanie dodatkowych środków finansowych i zmian w ich rocznych planach finansowych przez sporządzanie zbiorczych zestawień dotyczących tych wniosków.
 4. Przygotowywanie wniosków oraz decyzji dotyczących zmian w planach budżetowych w ciągu całego roku budżetowego.
 5. Prowadzenie prac nad gminnym standardem oświaty.
 6. Sprawdzanie deklaracji na dowodach księgowych i stwierdzanie ich prawidłowości swoim podpisem.
 7. Sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych.
 8. Opracowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu.
 9. Bieżącą współpracę ze stanowiskami ds. finansów oświaty oraz stanowiskiem ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych.
 10. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev