Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

Stanowisko pracy ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

Kaczor Agnieszka

 

pokój II piętro,
numer 28
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 28
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania jednostek oświatowych (PUK 103, PUK 104).
 2. Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.
 3. Rozliczanie kwitariuszy z wpłatami do banku ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.
 4. Prowadzenie księgowości analitycznej – kart wydatków.
 5. Sporządzanie przypisów i odpisów na podstawie kwitariuszy PUK 103 lub 104 z wpłatami.
 6. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków gotówkowych i bezgotówkowych.
 7. Sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów na podstawie rachunków zgodnie z dekretacją budżetową za materiały i usługi.
 8. Sprawdzanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.
 9. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie środków trwałych.
 11. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy.
 12. Prowadzenie całości spraw wynikających z art.70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.
 13. Bieżąca obsługa interesantów w zakresie działania stanowiska pracy.
 14. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 15. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev